Responsive Image

رئیس دانشکده: بیژن نظری

معاون آموزشی: رقیه امینیان دهکردی
معاون پژوهشی و بین الملل: صدیقه فابریکی اورنگ

تاریخ تأسیس: 1394/11/25
تعداد دانشجو: 400 نفر
تعداد هیأت علمی: 27 نفررویداد های دانشکـــده

دومین همایش ملی کشاورزی دانش بنیان در اسفندماه سال 1402 برگزار شد.

Responsive Image
آرشیو رویدادها

آخرین اخبـــــــــــــــــــــــار

تمامی خبرها

اطلاعیه ها

شما نقش لازم برای دسترسی به این پرتلت را ندارید
آرشیو اطلاعیه ها

تــــور مجــــــــــــــازی دانشکده